ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

| Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς, Διακοσμητές, Τεχνικό Προσωπικό |

Η εταιρεία μας διαθέτει μια έμπειρη ομάδα από αρχιτέκτονες, μηχανικούς, διακοσμητές και το απαραίτητο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και μπορεί να αναλάβει την ανέγερση της οικοδομής σας από τα αρχικά στάδια του σχεδιασμού μέχρι την τελική παράδοσή της.

CPK BUILDINGS LTD - Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς, Διακοσμητές, Τεχνικό Προσωπικό

Συνεχής έρευνα και ανάπτυξη

Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η έρευνα και η ανάπτυξη στον τομέα των κατασκευών, φροντίζουμε να έχουμε συνεχή ενημέρωση για τα νέα υλικά και μεθόδους που αφορούν τον τομέα μας.

Εκπαίδευση και εξειδίκευση

Αποδεχόμενοι την αυξημένη τεχνογνωσία και εξειδίκευση που απαιτείται για την ολοκλήρωση έργων υψηλής ποιότητας, έχουμε φροντίσει όπως: για τις μεταλλικές κατασκευές, το προσωπικό της εταιρείας μας να έχει τύχει της απαραίτητης εκπαίδευσης από εξειδικευμένους εκπαιδευτές με πολύχρονη πείρα στην αμερικανική κατασκευαστική βιομηχανία και για τις συμβατικές κατασκευές το προσωπικό να ενημερώνεται και να επιμορφώνεται συνεχώς μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων.

Το άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της CPK Buildings Ltd με την πολύχρονη πείρα στον τομέα των κατασκευών, σας βοηθά και σας καθοδηγεί από τα αρχικά στάδια του σχεδιασμού μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.