ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΛΥΣΕΩΝ

Επωφεληθείτε από την υπηρεσία 'Σχεδιασμού και Ανάπτυξης' που προσφέρει η εταιρεία μας. Η CPK Buildings Ltd σας παρέχει μια μοναδική ευκαιρία ανέγερσης έργου με απλοποιημένη διαδικασία κατασκευής και καλύτερη διαχείριση κόστους. Οι ομάδες σχεδιασμού και ανάπτυξης της εταιρείας εργάζονται  από κοινού με στόχο την παροχή ποιοτικών κατασκευών.

 Στις περιπτώσεις που η διαδικασία σχεδιασμού του έργου σας είναι σε εξέλιξη, η CPK Buildings Ltd συνεργάζεται και ενισχύει την ομάδα σχεδιασμού για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.

Στάδια ανέγερσης έργου

Α – Σχεδιασμός
Στο στάδιο του σχεδιασμού συλλέγονται τα πολεοδομικά δεδομένα του προς ανάπτυξη τεμαχίου, ετοιμάζονται μελέτες και υποβάλλονται στις Αρμόδιες Αρχές για εξασφάλιση των αδειών ανάτυξης.

Β – Προγραμματισμός
Μελετώντας κάθε λεπτομέρεια της διαδικασίας κατασκευής Η CPK Buildings Ltd δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Η εταιρεία μέσα από την μακροχρόνια εμπειρία της στον χώρο τον κατασκευών έχει καθιερώσει ένα σαφή και προοδευτικό τρόπο προγραμματισμού για τις κατασκευές της ο οποίος πλαισιώνεται από σταθερές τιμές και προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα.

Γ – Κατασκευή
Η CPK Buildings Ltd χαρακτηρίζεται από την συνεχή επίβλεψη των έργων που αναλαμβάνει, την επικοινωνία με τον πελάτη και την έμφαση που δίνει στην ποιότητα. Τα έργα διεκπεραιώνονται από ομάδα έμπειρων τεχνιτών που είναι πλήρως καταρτισμένοι με το αντικείμενο και έτοιμοι να εκτελέσουν με προθυμία τις εργασίες που τους αναθέτονται.

Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά

Εάν έχετε ολοκληρώσει τις αρχιτεκτονικές σας μελέτες μπορούμε να σας δώσουμε άμεσα και δωρεάν προσφορά για την ανέγερση της κατοικίας σας. Εάν βρίσκεστε στα αρχικά στάδια των αρχιτεκτονικών μελετών ή προτίθεστε να αξιοποιήσετε την υπηρεσία 'Σχεδιασμού και Ανάπτυξης' της εταιρείας μας μπορούμε να σας δώσουμε προκαταρκτική εκτίμηση κόστους κατασκευής.