ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Η CPK Buildings Ltd είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν την πράσινη ανάπτυξη και στην προσπάθεια της να συμβάλει ενεργά στο τομέα αυτό, αναλαμβάνει εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.

Στις περιπτώσεις υφιστάμενων οικοδομών που χρήζουν ενεργειακής αναβάθμισης, η CPK Buildings Ltd έχει την εμπειρία και εξειδίκευση ώστε να μπορεί να προτείνει λύσεις που να περιορίζουν την κατανάλωση ενέργειας.

Για να επιτευχθεί η μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται από μία οικοδομή, γίνεται αρχικά η αξιολόγηση της και ακολούθως μελετάται ο βέλτιστος τρόπος αναβάθμισης της. Μέσα από την μελέτη αυτή προκύπτουν διάφορες πιθανές λύσεις με τα αποτελέσματα τους. Τα δεδομένα αυτά θα αξιολογηθούν, θα κοστολογηθούν και θα προταθούν  στον πελάτη για να επιλέξει.

Οι ενεργειακές αναβαθμίσεις των οικοδομών δύναται να εντάσσονται σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας  τα οποία επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον ο δικαιούχος πληρεί τα απαραίτητα κριτήρια.

Οι πιθανές εργασίες μιας ενεργειακής αναβάθμισης περιλαμβάνουν τις πιο κάτω:

Εξωτερική θερμομόνωση τοίχων
Η θέρμανση και η ψύξη απορροφούν ένα μεγάλο ποσοστό από την συνολική ενέργεια που καταναλώνεται σε μία οικοδομή, και αν αναλογιστεί κάποιος ότι ακόμα και οι οικοδομές που ανεγέρθησαν πρόσφατα δεν έχουν δεχτεί την καλύτερη θερμομόνωση, αντιλαμβάνεται την ανάγκη για άμεση ενεργειακή αναβάθμιση των εξωτερικών τοίχων.
Μια καλή πρακτική που συμβάλλει τα μέγιστα στην ουσιαστική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μιας οικοδομής, αποτελεί η χρήση ολοκληρωμένων συστημάτων θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος και ειδικότερα στους εξωτερικούς τοίχους.

Μόνωση οροφών.
Οι οροφές είτε επίπεδες είτε κεκλιμένες δέχονται συνεχή καταπόνηση από τα καιρικά φαινόμενα, τον ήλιο, τον άνεμο, την βροχή και το χιόνι, κάτι που τις καθιστά ως το πιο ευπαθές δομικό στοιχείο σε μία οικοδομή.
Ως εκ τούτου, η θερμομόνωση των οροφών αποτελεί μια από τις πιο ουσιαστικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Οι σύγχρονες λύσεις θερμομόνωσης των οροφών συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενεργειακή αναβάθμιση των οικοδομών, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας που ξοδεύεται για θέρμανση και ψύξη.

Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων.
Η αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις στην προσπάθεια της ενεργειακής αναβάθμισης μιας οικοδομής.
Τα παλαιά κουφώματα με κακή αεροστεγανότητα και μονούς υαλοπίνακες συστήνεται όπως αντικατασταθούν με σύγχρονα, ενεργειακά αποδοτικά, τα οποία διαθέτουν διπλούς υαλοπίνακες, και θα συμβάλουν τα μέγιστα στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης
Μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση που συμβάλλει τα μέγιστα στην ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου, είναι η αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.
Τα παλιότερα συστήματα θέρμανσης και ψύξης παρουσιάζουν αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις και συστήνεται όπως αντικατασταθούν με σύγχρονα νέας γενιάς.

Τα στάδια μιας ενεργειακής αναβάθμισης είναι τα ακόλουθα

1. Αποτύπωση οικοδομής.

2. Εκπόνηση ενεργειακής μελέτης.

3. Κοστολόγηση των εργασιών.

4. Ολοκλήρωση των εργασιών της  ενεργειακής αναβάθμισης.

Μεταξύ άλλων τα οφέλη από την ενεργειακή

αναβάθμιση των οικοδομών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Μικρότερο λειτουργικό κόστος, ειδικά σήμερα που οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται συνεχώς.
Bελτίωση του εσωτερικού κλίματος για ευχάριστη διαβίωση και καλύτερη ποιότητα ζωής.
Aύξηση της αξίας του ακινήτου, μία οικοδομή με μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση είναι πιο εμπορεύσιμη και μπορεί να διεκδικήσει μεγαλύτερο τίμημα κατά την πώληση ή την ενοικίαση.
Οι οικοδομές υψηλής ενεργειακής κλάσης συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η CPK Buildings Ltd είναι σε θέση να σας στηρίξει στην διαδικασία υποβολής αίτησης στα επιδοτούμενα προγράμματα.