ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

 Η αλλαγή στον σύγχρονο τρόπο ζωής λόγο κυρίως των ελεγχόμενων οικονομικών εσόδων της κάθε οικογένειας καθώς και η ανάγκη απόκτησης καινούριου χώρου σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώθησε αρκετές οικογένειες στην ανάγκη της ανακαίνισης υφιστάμενων οικοδομών. Η εταιρεία μας διατηρώντας το απαραίτητο επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό είναι σε θέση να ολοκληρώσει έργα ανακαινίσεων υψηλών προδιαγραφών.

G8-3

Μια καλά μελετημένη ανακαίνιση προσθέτει αξία στο ακίνητο και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των ενοίκων. Η κλίμακα της ανακαίνισης βασίζεται στην επιθυμία του πελάτη να δώσει νέα πνοή στο ακίνητο του. Οι ανακαινίσεις μπορεί να περιοριστούν σε δωμάτια/χώρους όπως μπάνιο, κουζίνα κτλ, μπορεί να περιλαμβάνουν αλλαγές διαρρύθμισης ή μπορεί να αφορούν ολικές ανακαινίσεις. Οι λόγοι που πιθανόν να σπρώξουν ένα ιδιοκτήτη να προβεί σε εργασίες ανακαίνισης στο ακίνητο του περιλαμβάνουν αισθητικούς, λειτουργικούς, τεχνικούς κτλ.

Σε κάθε περίπτωση οτο έμπειρο προσωπικό της CPK Buildings Ltd είναι πρόθυμο να ακούσει τους προβληματισμούς και τις προσδοκίες σας, να συζητήσει μαζί σας και να προτείνει λύσεις σχετικά με την ανακαίνιση.

Τα στάδια μιας ανακαίνισης κτηρίου είναι τα ακόλουθα

Βήμα 1 –
Για να αρχίσει η διαδικασία προσφοράς διευθετείται επιτόπια επίσκεψη στο χώρο του υπό αναφορά ακινήτου.
Ο ειδικός εμπειρογνώμονας της CPK Buildings Ltd θα παρατηρήσει, θα σημειώσει και θα φωτογραφίσει την επιτόπου κατάσταση της οικοδομής. Στοιχεία όπως, ο χαρακτήρας της οικοδομής, ο φυσικός φωτισμός, ο προσανατολισμός, η λειτουργικότητα κ.α. παίζουν σημαντικό ρόλο σε μία πρόταση ανακαίνισης.

Βήμα 2 –
Το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας περιλαμβάνει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης.
Οι χώροι, τα δωμάτια, τα ανοίγματα, τα στατικά στοιχεία, οι υδραυλικές εγκαταστάσεις κ.α. μετρούνται και καταγράφονται. Ακολούθως, όλες οι πληροφορίες θα αναλυθούν και θα αποτυπωθούν σε σχέδια.

Βήμα 3 –
Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει την μελέτη ανακαίνισης.
Η μελέτη ανακαίνισης θα αρχίσει μετά την συζήτηση θεμάτων όπως λειτουργικότητα και χαρακτήρας της οικοδομής, καθώς και διάφορες άλλες απαιτήσεις που πιθανόν να έχει ο πελάτης.
Τέλος αφού η ομάδα σχεδιασμού έχει όλες της απαραίτητες πληροφορίες στα χέρια της αρχίζει την μελέτη του χώρου και προχωρεί σε προτάσεις.

Βήμα 4 –
Με την ολοκλήρωση των μελετών γίνεται η έναρξη των εργασιών ανακαίνισης.

Η έμπειρη ομάδα μας που απαρτίζεται από πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, διακοσμητές καθώς και εξειδικευμένα συνεργεία είναι σε θέση να αναλάβει με συνέπεια και επαγγελματισμό την διατήρηση,  αποκατάσταση και ανακαίνιση της οικοδομής σας.