ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΜΠΕΤΟΝ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΜΠΕΤΟΝ

Οι οικοδομές από μπετόν είναι ο πλέον διαδεδομένος τρόπος δόμησης στην Κύπρο. Η CPK Buildings Ltd διαχρονικά ακολουθεί την εξέλιξη των οικοδομών από μπετόν και εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και κατασκευαστικές λεπτομέρειες στα έργα που αναλαμβάνει.

CONCRETE FRAME STRUCTURES

Ο φέρων οργανισμός, κολώνες, δοκάρια και πλάκες κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με την στατική μελέτη της οικοδομής, επιτυγχάνοντας κτίσματα υψηλών προδιαγραφών που εξασφαλίζουν την αντισεισμικότητα των κτιρίων. Οι τοιχοποιίες συνήθως είναι από θερμομονωτικά τούβλα ή και άλλα σύγχρονα υλικά τα οποία επιτυγχάνουν αυξημένη θερμομόνωση και ηχομόνωση στις οικοδομές.

Οι οικοδομές από οπλισμένο σκυρόδεμα ως ο πιο διαδεδομένος τρόπος δόμησης στην Κύπρο σε συνδυασμό με την εμπειρία της CPK Buildings Ltd επιτρέπει την κατασκευή ποιοτικών κτιρίων υψηλών προδιαγραφών.
Λόγω της μακροχρόνιας ενασχόλησης στο χώρο των κατασκευών και του μεγάλου κύκλου εργασιών η CPK Buildings Ltd είναι σε θέση να κατασκευάσει κτίρια σε προσιτές τιμές που υπερτερούν σε ποιότητα.
Η συμβατική μέθοδος κατασκευής παρέχει αρχιτεκτονική ευελιξία με αρκετές σχεδιαστικές επιλογές, χωρίς περιορισμούς που να προκύπτουν είτε από το υλικό είτε από την μέθοδο κατασκευής.
Το νωπό σκυρόδεμα εύκολα παίρνει σχήμα σε καλούπια και καλύπτει όλες τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις για οικοδομές που διακρίνονται για τον μοντέρνο σχεδιασμό τους.
Τα υλικά παραγωγής, οι τεχνικές εφαρμογές και οι φυσικές ιδιότητες των υλικών που χρησιμοποιούνται, καθιστούν τις οικοδομές από οπλισμένο σκυρόδεμα, στην κατηγορία των κτιρίων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
Οι οικοδομές από οπλισμένο σκυρόδεμα διακρίνονται για τις μειωμένες απαιτήσεις συντήρησης και την αρκετά μεγάλη αντοχή τους στον χρόνο.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι υψηλών προδιαγραφών και ελέγχονται από τον υπεύθυνο μηχανικό του κάθε έργου ο οποίος έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της κατασκευής.