ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΟΡΟΦΩΝ

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΟΡΟΦΩΝ

Αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι προσθήκες ορόφων η εταιρεία μας έχει αναπτύξει ένα ιδανικό κατασκευαστικό σύστημα με βασικό στοιχείο τα ελαφριά προφίλ χάλυβα ψυχρής έλασης το οποίο είναι ιδεώδες για προσθήκες ορόφων σε υφιστάμενες οικοδομές.

Επίσης, έχει αναπτύξει μια σειρά από κατασκευαστικές λεπτομέρειες οι οποίες σε συνδυασμό με την εξειδίκευση που έχουμε αποκομίσει από την πολύχρονη πείρα μας στον χώρο των κατασκευών, μας παρέχουν τα κατάλληλα εφόδια για μίαν επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός έργου.

Building Extensions, Floor Additions, Επεκτάσεις, Προσθήκες Ορόφων

Σε περιπτώσεις όπου οι συμβατικοί τρόποι δόμησης αντιμετωπίζουν αξεπέραστες δυσκολίες, λόγω στατικών, πρακτικών ή κατασκευαστικών δυσλειτουργιών και προβλημάτων, το σύστημα που προσφέρεται από την εταιρεία μας είναι σε θέση να τα αντιμετωπίσει γρήγορα και πρακτικά.

Ενα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του συστήματος μας είναι το μειωμένο βάρος που μπορεί να φτάσει να είναι έως και 20 φορές μικρότερο από αυτό του συμβατικού τύπου δόμησης.
Δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισης, βελτίωσης της εμφάνισης καθώς και της λειτουργικότητας των υφιστάμενων οικοδομών.
Παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης / επέκτασης ορόφου χωρίς μετακίνηση του ιδιοκτήτη από την υφιστάμενη οικοδομή.
Ο χρόνος ολοκλήρωσης είναι αισθητά μειωμένος σε σχέση με άλλους τρόπους κατασκευής.
Αποφεύγονται οποιεσδήποτε ακαθαρσίες που θα επηρεάσουν τις υφιστάμενες οικοδομές.
Το μειωμένο πάχος της εξωτερικής τοιχοποιίας παρέχει την δυνατότητα μεγαλύτερου οφέλιμου εμβαδού.

Ο χάλυβας κατέχει την υψηλότερη αναλογία ισχύος έναντι βάρους από οποιοδήποτε άλλο υλικό. Είναι το καλύτερο υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για νέες κατασκευές όσο και για επεκτάσεις κτιρίων αλλά και για προσθήκες ορόφων σε υφιστάμενες οικοδομές.